Noutăți

Concurs de selectare a organizaţiei pentru prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în agricultură în raionul Soroca, în cadrul reţelei Serviciului de Extensiune Rurală, administrată de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA).

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală

în cadrul contractului nr. 29 din 22.03.2013 “Servicii de Extensiune Rurală”

anunţă

Concurs de selectare a organizaţiei (Prestator de Servicii) pentru prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în agricultură în raionul Soroca, în cadrul reţelei Serviciului de Extensiune Rurală, administrată de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA).

Cerinţe faţă de organizaţiile participante la concurs:

  • să fie înregistrată ca persoană juridică (asociaţie obştească) şi să posede cont bancar;
  • să fie apolitică, non-profit şi neguvernamentală;
  • să posede oficiu, să ofere condiţii de bază pentru procesul de instruire/consultanţă, doi consultanţi regionali şi 10 consultanţi locali ce vor activa exclusiv în cadrul echipei Prestatorului de Servicii;
  • consultanţii regionali şi locali trebuie să posede cel puţin 6 luni experienţă în prestarea serviciilor consultative;
  • că elaboreze şi să propună cel putin o propunere de proiect de implementare a activitatilor demonstrative în aria de deservire.

Organizaţia participantă va prezenta la oficiul ACSA o propunere de proiect (conform unui model solicitat – modelul propunerii de proiect se va expedia la solicitare la e-mail copetitorului) şi cel puţin o propunere de proiect de implementare a activitatilor demonstrative în aria de deservire (conform unui model solicitat – modelul propunerii de proiect pentru loturi demonstrative se va expedia la solicitare la e-mail copetitorului). Pachetul de documente necesare pentru concurs şi informaţia deplină privitor la conţinutul propunerii de proiect şi informaţii suplimentare pot fi obţinute la oficiul ACSA pe adresa:

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA),

str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 401, 2005 MD, Chişinău, Republica Moldova

Tel: (022) 23 53 54, 23 78 89; Fax: (022) 23 53 28, e-mail: afala@acsa.md sau office@acsa.md.

Persoana de contact: Anatolie Fala, Secretarul Comisiei de Selectare a PS-SER

Informaţii detaliate găsi la fel la pagina web. www.acsa.md şi www.maia.gov.md.

 

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este data de 11 august 2016, ora 17.00, la Oficiul Central ACSA.